PrEP

Strona główna » PrEP

Profilaktyka przedekspozycyjna (Pre-exposure Prophylaxis – PrEP) polegająca na przyjmowaniu leków, które mogą uchronić przed zakażeniem HIV. PrEP polega na przyjmowaniu raz dziennie jednej tabletki zawierającej dwa leki przeciw HIV.

Epidemia HIV w Polsce i na świecie wzrasta i dotyczy głównie mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Każdego roku notuje się w Polsce prawie 1000 nowych zakażeń wśród MSM i około 300 w pozostałych grupach.

Przyjmowanie PrEP wiąże się z regularnymi wizytami i kontrolami lekarskimi. Obejmować one będą również poradnictwo w zakresie bezpieczniejszych metod współżycia, regularne badania w kierunku zakażenia HIV, jak i monitorowanie działań niepożądanych przyjmowanego leku. Lekarz prowadzący PrEP udzieli wszelkiego wsparcia w zakresie sposobów ułatwiających regularne przyjmowanie leków.

 1. Umówienie wizyty u lekarza, który udzieli niezbędnych informacji na temat PrEP. Lekarz odpowie też na wszelkie pytania związane z tym rodzajem profilaktyki. Jeżeli razem z lekarzem prowadzącym uzna Pan/i, że stosowanie PrEP może istotnie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV wówczas lekarz zleci wykonanie niezbędnych badań.
 2. Wykonanie zleconych badań (badania ogólne, badania krwi w kierunku zakażenia HIV, badania w kierunku zakażeń przenoszonych drogą płciową, ocena wydolności wątroby i nerek).
 3. Już po wizycie kiedy lekarz otrzyma wyniki badań laboratoryjnych  i je przeanalizuje – wystawi Ci receptę zdalnie którą otrzymasz smsem.  Cena leku to 170 PLN na miesięczną terapię. Ta zdalna wizyta jest już wizytą bezpłatną.
 • Opcja 1. Konsultacja lekarska wraz z podstawowym pakietem badań laboratoryjnych
  299 zł
 • Pakiet badań podstawowy
  W skład pakietu podstawowego wchodzi badanie w kierunku WZW (Wirusowe Zapalenie Wątroby) typu A, WZW typu B, WZW typu C, kiła, morfologia, kreatynina, próba wątrobowa ALAT, fosforany, wapń, HIV - test IV generacji)
 • Pakiet pełnych badań
  229 zł
  Jeśli dodatkowo chcesz wykonać badania wymazowe: rzeżączka (PCR) + chlamydioza (PCR) (konieczny wymaz z: gardła, cewki moczowej i odbytu wykonywany na miejscu). Płatny dodatkowo
 • Opcja 2. Konsultacja lekarska z badaniami wykonywanymi samodzielnie przez pacjenta - cena wizyty lekarskiej bez badań
  149 zł
 • Jeśli wykonujesz samodzielnie badania prosimy o dostarczenie wyników następujących badań (z ostatniego tygodnia przed wizytą lekarską):
  • test w kierunku HIV IV generacji
  • p/ciała anty HAV IgM
  • antygen HBs oraz p/ciała anty-HBs (ilościowo)
  • p/ciała HCV
  • fosforany
  • wapń
  • badanie w kierunku kiły (VDRL ilościowo)
  • poziom kreatyniny
  • próba wątrobowa (ALAT)
 • OPCJA 1: Konsultacja lekarska wraz z podstawowym pakietem badań laboratoryjnych wykonywanych w naszej poradni - cena z wizytą lekarską
  299 zł
 • Pakiet badań podstawowych
  W skład pakietu podstawowego wchodzi badanie w kierunku WZW (Wirusowe Zapalenie Wątroby) typu A, WZW typu B, WZW typu C, kiła, morfologia, kreatynina, próba wątrobowa ALAT, fosforany, wapń, HIV - test IV generacji)
 • Pakiet pełnych badań
  239 zł
  Jeśli dodatkowo chcesz wykonać badania wymazowe: rzeżączka (PCR) + chlamydioza (PCR) (konieczny wymaz z: gardła, cewki moczowej (lub mocz) i odbytu wykonywany na miejscu). Płatne dodatkowo
 • Opcja 2. Konsultacja lekarska z badaniami wykonywanymi samodzielnie przez pacjenta - cena wizyty lekarskiej bez badań
  149 zł
 • Jeśli wykonujesz samodzielnie badania prosimy o dostarczenie wyników następujących badań(z ostatniego tygodnia przed wizytą lekarską):
  • test w kierunku HIV IV generacji
  • p/ciała anty HAV IgM
  • antygen HBs oraz p/ciała anty-HBs (ilościowo)
  • p/ciała HCV
  • fosforany
  • wapń
  • badanie w kierunku kiły (VDRL ilościowo)
  • poziom kreatyniny
  • próba wątrobowa (ALAT)

Ten rodzaj profilaktyki HIV zalecany jest osobom, u których występuje ryzyko zakażenia np. w związku z nieużywaniem prezerwatywy podczas stosunku z osobą zakażoną HIV (nieleczoną, z wykrywalną wiremią) lub podejmowaniem niezabezpieczonych kontaktów seksualnych z osobami, których stanu zdrowia nie znamy.

Ponadto PrEP należy rozważyć nawet jeśli nie wie Pan/i czy partner jest zakażony HIV, ale wie Pan/i, że używa on narkotyków lub współżyje z innymi osobami, a także jeśli niedawno rozpoznawano u Pana/i zakażenie przenoszone drogą płciową (m.in. kiła, rzeżączka, chlamydioza).

PrEP może również stanowić dodatkowe zabezpieczenie w okresie prób zajścia w ciążę z partnerem zakażonym HIV.

Podczas badań klinicznych oceniano również bezpieczeństwo PrEP. U części pacjentów opisywano wczesne działania niepożądane w postaci nudności i utraty apetytu, które ustępowały po kilku dniach. Niektóre osoby skarżyły się również na ból głowy o niewielkim nasileniu. Nie stwierdzono poważnych działań niepożądanych.

W razie wystąpienia wymienionych wyżej działań niepożądanych, innych powikłań lub ich przewlekłego utrzymywania się, należy zgłosić ten fakt swojemu lekarzowi prowadzącemu.

Skuteczność i bezpieczeństwo PrEP oceniano w kilku dużych badaniach klinicznych wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami MSM, mężczyzn mających kontakty seksualne z kobietami i kobiet mających kontakty seksualne z mężczyznami. Wszystkie osoby w tych badaniach na początku badano w kierunku zakażenia HIV, aby upewnić się czy nie są już zakażeni, a następnie zalecano przyjmowanie jednej tabletki tenofowiru z emtrycytabiną raz dziennie. Ponadto uczestnicy badań otrzymywali szerokie poradnictwo w zakresie zasad bezpieczniejszego seksu, regularnie wykonywani im badania w kierunku innych zakażeń przenoszonych drogą płciową, a także otrzymywali regularnie zapas prezerwatyw.

W badaniach wykazano, że PrEP zmniejsza ryzyko zakażenia HIV.W przypadku MSM ryzyko spadało o 44% w porównaniu z grupą przyjmującą placebo (czyli bez leku). Wartość 44% to średnia dla wszystkich uczestników badania, zarówno tych, którzy przyjmowali lek regularnie jak i tych, którzy przyjmowali go bardzo nieregularnie lub nie przyjmowali go wcale. W grupie osób deklarujących przyjęcie większości dawek PrEP ryzyko spadało o 72%, a niekiedy nawet o 92%.

W przypadku par hetero, w których jedna osoba była zakażona HIV, stosowanie PrEP zmniejszało ryzyko zakażenia o 75% w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. W przypadku osób deklarujących przyjęcie większości dawek leku, ryzyko spadało o 90%. W innym z badań dla przyjmujących PrEP mężczyzn i kobiet (nie będących w związkach) ryzyko zakażenia HIV zmniejszało się o 62% i o 85% w przypadku przyjęcia większości dawek leku. W jednym z badań ochronne stężenie leku we krwi stwierdzono jedynie u mniej niż 26% kobiet, co wyjaśniono faktem nieprzyjmowania tabletek przez większość kobiet uczestniczących w tym badaniu. Kobiety te nie były zatem w żadnym stopniu chronione przed zakażeniem HIV.

Wg danych WHO – PrEP zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem HIV nawet o 99 %W licznych badaniach klinicznych wykazano skuteczność tenofowiru i emtrycytabiny połączonych w jednej tabletce. Leki te blokują ważne etapy w cyklu kopiowania się wirusa i utrudniają zakażenie. Przyjmowane zgodnie z zaleceniami, poprzez obecność we krwi i w innych tkankach, dość skutecznie zapobiegają wniknięciu wirusa do organizmu i rozwojowi zakażenia przewlekłego. Nieregularne ich przyjmowanie prowadzi do uzyskania zbyt małego stężenia (ilości) leku w organizmie, co może nie zapobiec zakażeniu HIV. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie tabletek regularnie 1x dziennie w stałych odstępach.